181 - 190 od 534 Pogodak
Razultati

Skladišna oprema

HFS dizalica MJ-1,5 nosivost 1500 kg

Br.art.: 107856400
BAM 430,00
Po kom
Naručiti

HFS dizalica MJ-3 nosivost 3000 kg

Br.art.: 107856401
BAM 557,00
Po kom
Naručiti

HFS dizalica MJ-5 nosivost 5000 kg

Br.art.: 107856402
BAM 700,00
Po kom
Naručiti

Pokrivna mreža zelena bez čvorova duljine 2,2 m, širine 1,5 m

Br.art.: 107856404
BAM 41,00
Po kom
Naručiti

Pokrivna mreža zelena bez čvorova duljine 6,5 m, širine 3 m

Br.art.: 107856405
BAM 184,50
Po kom
Naručiti

Pokrivna mreža zelena bez čvorova duljine 6,0 m, širine 3,5 m

Br.art.: 107856406
BAM 197,50
Po kom
Naručiti

Remen za stezanje, 2-djel. sa zatezačem i kukom, nosivost 2000 kg, duljina 6m

Br.art.: 107856411
BAM 38,30
Po kom
Naručiti

Remen za stezanje, 2-djel., s dugim zatezačem, nosivost 5000 kg, duljina 8 m

Br.art.: 107856414
BAM 65,70
Po kom
Naručiti
107856415

Remen za stezanje, dvodij. sa zatezačem i kukom, suk. stez do 4000 kg, dulj.8 m

Br.art.: 107856415
BAM 44,10
Po kom
Naručiti

Remen za stezanje, dvodij. sa zatezačem i kukom, suk. stez do 2000 kg, dulj.8 m

Br.art.: 107856416
BAM 74,20
Po kom
Naručiti