1 - 10 od 174 Pogodak
Razultati

Stezni vijci/Dosjedni klinovi/Sidreni vijci

DIN6885A C45K 8x 7x 40 dosjedni klin zaobljenog čela, neobrađeni

Br.art.: 104439436
HRK 89,00
Po 100 kom
Naručiti

DIN6885A C45K 8x 7x 120 dosjedni klin zaobljenog čela, neobrađeni

Br.art.: 104439444
HRK 238,50
Po 100 kom
Naručiti

DIN6885A C45K 3x 3x 16 dosjedni klin zaobljenog čela, neobrađeni

Br.art.: 104439314
HRK 33,45
Po 100 kom
Naručiti

DIN6885A C45K 4x 4x 16 dosjedni klin zaobljenog čela, neobrađeni

Br.art.: 104439326
HRK 34,75
Po 100 kom
Naručiti

DIN6885A C45K 5x 5x 16 dosjedni klin zaobljenog čela, neobrađeni

Br.art.: 104439354
HRK 38,75
Po 100 kom
Naručiti

DIN6885A C45K 6x 6x 16 dosjedni klin zaobljenog čela, neobrađeni

Br.art.: 104439388
HRK 36,85
Po 100 kom
Naručiti

DIN6885A C45K 8x 7x 70 dosjedni klin zaobljenog čela, neobrađeni

Br.art.: 104439441
HRK 153,00
Po 100 kom
Naručiti

DIN6885A C45K 10x 8x 80 dosjedni klin zaobljenog čela, neobrađeni

Br.art.: 104439478
HRK 251,00
Po 100 kom
Naručiti

DIN6885A C45K 12x 8x 70 dosjedni klin zaobljenog čela, neobrađeni

Br.art.: 104439497
HRK 329,00
Po 100 kom
Naručiti

DIN6885A C45K 12x 8x 100 dosjedni klin zaobljenog čela, neobrađeni

Br.art.: 104439500
HRK 434,00
Po 100 kom
Naručiti